Kolaudace stavby

Při prohlídce, kterou u vás vykonástavebníúřad, je potřeba předložit celou řadu dokumentů.To vše Vám připravíme

 1. Ohlášení stavby –Stavební povolení
 2. Projektová dokumentace
 3. Geometrický plán
 4. Zpráva ovýchozí revizi elektrického zařízení
 5. Zpráva orevizi elektrického odběrného zařízení
 6. Osvědčení oprovedení kusové zkoušky rozvaděče
 7. Prohlášení oshodě (k použitým materiálům)
 8. Posudek stanovení objemové aktivity radonu vobjektu
 9. Technická zpráva (komín)
 10. Revizní zpráva ovýsledku kontroly spalinové cesty
 11. Zápisopředání apřevzetí stavby
 12. Předávací apřejímací protokol oČOV
 13. Doklad okontrole HP
 14. Certifikát výrobku
Top